poslat email

Tipy na výlet

Kam na výlet v Křečhoři?

Muzeum bitvy u Kolína

Kostel sv. Václava a Božího Těla

Kostel sv. Václava a Božího Těla
Kostel Božího Těla vznikl původně jako gotický kostel zasvěcený sv. Václavu na počátku 14. století. První zmínka o něm, jako o kostele farním, pochází z roku 1350. Je pravděpodobné, že stavebník kostela patřil do okruhu královského dvora, v době jeho vzniku Křečhoř patřila postupně Janu Lucemburskému, Jindřichu z Lipé a Elišce Rejčce. Původní gotická stavba byla překryta pozdně empírovou přestavbou v letech 1846–48, po které byl kostel zasvěcen Božímu Tělu. Při opravách v letech 1913–14 byly odkryty dochované původní gotické detaily na exteriéru kostela (zazděná gotická okna), ale zejména velmi cenné kamenické detaily v interiéru.

Chráněný strom

Památný strom. Vrba bílá, chráněna pro svůj neobyčejně velký vzrůst 17 metrů a obvod kmene 462 cm. Ochrana byla vyhlášena 3. listopadu 1999 Městským úřadem Kolín.

Památník bitvy u Kolína

Památník bitvy u Kolína
Památník bitvy u Kolína připomíná jednu z prvních vítězných bitev rakouské armády nad pruskými vojsky, která se odehrála 18.6.1757 za tzv. sedmileté války (1756-1763).

Středověké hradiště

Raně středověké hradiště ve výšinné poloze, ze tří stran je chráněno vysokým břehem – pravděpodobně pozůstatkem mohutného valu. Na západní straně je situace nejasná, hlavní val byl rozvezen při terénních úpravách v 19. století. Není jasné, zda některé ze současných terénních nerovností nevznikly při budování pozic rakouského vojska v bitvě u Kolína.

Kam na výlet v Kolíně?

Vodní svět Kolín

Bohaté možnosti sportovního vyžití, zábavy, relaxace a služeb, zkrátka pro každého něco - to je Vodní svět Kolín.

SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ HÁNÍN

SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ HÁNÍN
Blatné hradiště, původně patrně vklíněné do meandru Labe v blízkosti brodu, vzniklo v 10. století a přetrvalo do konce 11. století. Hradiště má oválný tvar s rozlohou 4,7 ha. Nejstarším nálezem jsou skládací bronzové váhy** (nejstarší nalezené váhy na území České republiky) a denár Boleslava II. z 10. století. Hradiště nesouvisí s kolínským knížecím hrobem. Jako pravděpodobná se jeví spojitost se Slavníkovci, neboť leží zhruba na polovině cesty mezi Libicí a Malínem. S dobou rozkvětu hradiště koresponduje i velké pohřebiště, vzdálené od něho asi 250 metrů.

Městské divadlo, Kolín

Horké novinky a výstavy, předplatné a půjčovna kostýmů, informace o programu a souboru -www.divadlokolin.cz

Chrám sv. Bartoloměje

Chrám sv. Bartoloměje
Římskokatolický kostel svatého Bartoloměje v Kolíně je významnou gotickou sakrální stavbou. Vybudován byl ve druhé polovině třináctého století ve formách rané gotiky. Z této stavební fáze se dochovalo trojlodí s dvojicí osmibokých západních věží. Ve čtrnáctém století byl pak Petrem Parléřem vybudován zcela nový, vysoký, „katedrální“ chór s věncem kaplí. Na začátku 16. století byla přistavěna zvonice. Kostel je na seznamu národních kulturních památek.
Restaurace Dvůr Křečhoř Restaurace Dvůr Křečhoř Restaurace Dvůr Křečhoř Restaurace Dvůr Křečhoř Restaurace Dvůr Křečhoř Restaurace Dvůr Křečhoř Restaurace Dvůr Křečhoř Restaurace Dvůr Křečhoř Restaurace Dvůr Křečhoř Restaurace Dvůr Křečhoř Restaurace Dvůr Křečhoř Restaurace Dvůr Křečhoř Restaurace Dvůr Křečhoř Restaurace Dvůr Křečhoř Restaurace Dvůr Křečhoř Restaurace Dvůr Křečhoř Restaurace Dvůr Křečhoř Restaurace Dvůr Křečhoř Restaurace Dvůr Křečhoř Restaurace Dvůr Křečhoř
Dvůr Křečhoř
Křečhoř 14, 280 02 Kolín

Telefon:
314 007 210, 601 553 222